Varmeanlæg

Vi udfører installation og service af varmesystemer, med fokus på driftsoptimering og energieffektive centralvarmeanlæg. Der er store besparelser ved valg af de rigtige varmeløsninger, og udskiftning af ældre installationer eller skift til en mere effektiv varmekilde er ofte hurtigt tjent hjem. Vi yder en kompetent rådgivning og sikrer dig et driftssikkert og effektivt varmeanlæg.

•Fjernvarme, naturgas og luft-vand varmepumper. (Gas kun installation)
•Montering, serviceeftersyn, optimering og vedligeholdelse. 
•Gaskedler, fjernvarmeunits, varmevekslere, pumper mm.
•Radiatorer, gulvvarme, vejrkompensering, ventiler, rørisolering mv.
•Skift olie eller el ud med fjernvarme, naturgas eller varmepumpe.